Monografica tipus A

Gemmología ......................................................4.000€
3 vitrines de 1m x 45cm x 65cm (inclou il•luminació i suports)
Gemmes: exemplars en brut i tallat
Taller+ talles
Laboratori + sintètiques i imitació
6 panells informatius 80cm x 80cm (per a penjar o recolzar)
Sessió didàctica
Transport*
Embalatge
Muntatge i desmuntatge per tècnics

 

 

En tots els casos l’entitat expositora proporcionarà dues persones de manteniment per a moure el material més pesat, vitrines i peanyes.

* Per exposicions fora de València, hi ha un suplement proporcional per transport. Si fos precís pernoctar, serà a càrrec de l´entitat contractant.

Tiempo de Arte s.l. © 2007


footer image footer image